Hiển thị tất cả 8 kết quả

Trong ngành nước hiện nay, các loại ống nhựa ngày càng được sử dụng phổ biến. Có thể kể đến các loại ống: PVC, uPVC, PPR, HDPE. Mỗi loại có những tính chất đặc trưng riêng, tính ứng dụng khác nhau đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

.
.
.
.