Tủ phân phối tổng (MSB)

Liên hệ 0909.924.582

  • Thương hiệu: Đông Á
  • Tủ phân phối tổng được thiết kế modun hóa, mỗi ngăn tủ được thiết kế theo chức năng riêng biệt với độ cao từng ngăn tủ được chuẩn hóa.
  • Với sự chuẩn hóa nên tủ điện rất dễ dàng cho các nhà tư vấn thiết kế, chủ đầu tư và các nhà thầu chọn lựa và sử dụng bằng cách lắp ghép các ngăn tủ lại với nhau.
  • Với sự chuẩn hóa nên tủ điện rất dễ dàng cho việc vận hành và kết nối mở rộng
.
.
.
.